Vi skapar företagsvärde med hjälp av teknik och specialist-konsulter

 

 

 

Våra tjänster

Tekniska Tjänster

Överväger du att skaffa ny programvara för företagets styrning (inom risk, kontroller, efterlevnad, revision eller säkerhet)? Vill du optimera dina nuvarande applikationer för att förbättra styrningen? Vi erbjuder:

 • implementering av applikationer,
 • optimering av användningen av teknik,
 • applikationssäkerhet,
 • applikationsintegration (API-anslutning),
 • hanterade applikationstjänster.

 

Specialistrådgivning

Behöver du utvärdera din nuvarande styrning, förbättra den enligt etablerad branschpraxis och implementera nya arbetssätt? Vi har erfarna specialister som använder toppmoderna teknologier för:

 • att fylla ad interim-chefer och ledningsfunktioner.

 • för revisioner (t.ex. finansiella, IT ESG),

 • för strategiska, taktiska och operativa förbättringar,

 • för att hantera dina förändringsprogram,

 • för att förbättra dina medarbetares kompetenser (medvetenhet och utbildning).

 

Sourcing-lösningar

Global leverans / flexibel pool. Globala specialister tillgängliga på flexibla villkor för att hjälpa med revisioner, projekt eller med GRC, risk eller efterlevnadsfrågor.

Co-sourcing. Arbetar sömlöst under våra kunders direktuppsikt, i deras IT- och kvalitetssystem med lokal representation och samordning.

Full outsourcing. Fullständigt ägarskap av aktiviteterna enligt kvalitets- och prestandakraven dokumenterade i ett ‘service level agreement’.

 

Full täckning inom styrning och kontroll 

Optimering av kontroller

COO & Ekonomi (CFO & Controller)

Kontroller för affärs- och finansverksamheten. Uppnå maximal effektivitet i dina kontroller till lägsta möjliga kostnad genom att tillhandahålla automatisering av kontroller och kontinuerlig övervakning (CCM) över alla dina applikationer.

IT (kontroller och säkerhet)

CIO & CISO

Kontrollera och säkra din IT-miljö på ett effektivt sätt med teknik baserad på bästa branschstandard. Hantera säkerhetsbehörigheter för SAP och andra system med hjälp av Identity and Access Management (IAM) som outsourcad funktion eller med specialistkonsulter.

GRC och riskhantering

CRO, intern kontroll och GRC-funktioner

Bidra med värde till verksamheten via modern netto-riskövervakning. Vi erbjuder GRC-tjänster och Riskhantering som outsourcad funktion, samt specialistkonsultation inom alla riskområden (t.ex. tredjepartsrisker, affärsrisker, finansiella risker, ESG och HSE).

Compliance

CCO & COO

Högkvalitativ regelefterlevnad, arbeta för realtidsövervakning, frivillig tillsyn och full transparens gentemot alla intressenter. Vi erbjuder compliance-optimering för finansiell sektor, teknikstöd och outsourcade compliancetjänster.

BR1GHT Internal Audit

Internrevision

CAE & Revisionskommitté

Uppnå internrevision i världsklass, för oberoende och värdeskapande försäkran. Vi erbjuder co-sourcing & full outsourcing, teknikstöd och erfarna revisorer.

 

Extern revision

Revisionsbyråer

Vi säkerställer högkvalitativa finansiella revisioner. Vi tillhandahåller teknologi, specialistkompetens inom ISQM, flexibelt revisionsstöd och outsourcing för att stödja er att genomföra effektiva och värdeskapande revisioner. 

Värdet för dig

Glad personal

 • Vi fokuserar på ditt repetitiva arbete,
 • tillhandahåller personal med tillgänglighet och flexibilitet (upp- och nedgradering).
 • Detta leder till ökad arbetsglädje för din personal,
 • lägre personalomsättning och
 • vi överför vår kunskap till ert team

Ökad effektivitet

 • Tekniken faciliterar och guidar er till ett effektivt utförande av era processer
 • Erfarna experter för strategisk och operationell (hands-on) rådgivning.
 • Effektivitet och kvalitetsförbättring är en del av våra sourcing-tjänster.

Tillförlitlighet och förtroende

 • Vi uppfyller dina mål och krav.

 • Vårt bibliotek av automatiserade kontroller och etablerad applikationssäkerhet ger tillförlitlighet.

 • Tillförlitlighet och kontinuerlig insikt för alla intressenter skapar transparens och förtroende.

Kostnadsbesparingar

 • Effektivt processutförande med senaste tekniken och välutbildad personal.
 • Kvalitetskonsultation som är rätt direkt  (färre timmar, högre värde) till konkurrenskraftiga priser.
 • Co- eller out-sourcing minskar kostnaderna med 30% (jämfört med europeiska standarder).

Hög kvalitet

 • Teknik som resulterar i högkvalitativt processutförande.
 • Rådgivning i världsklass inkluderande innehåll (ramverk).
 • Etablering av nya arbetssätt (säkerställa bestående resultat).
 • Högkvalitativ co-sourcing som integreras sömlöst i dina processer.

Värdeskapande

 • Vi stödjer dig i att uppnå högsta nivå för ökat värdeskapande.
 • Fullt projektstöd.
 • Stärker era förmågor för kontinuerlig förbättring.
 • Kvalitetssäkring under förändringsfasen ingår i våra sourcing-tjänster.

Nytt från Skandinavien

BR1GHT @GRC conference Stockholm 26 June 2023

BR1GHT @GRC conference Stockholm 26 June 2023

BR1GHT will join one of Europe's biggest conferences on GRC on the 26'th of June 2023. BR1GHT is a global technology solution provider for all the GRC functions within a company; from first line business & finance controls, IT controls & security, GRC &...

read more
TeamMate European user forum 2023

TeamMate European user forum 2023

March 16, 2023. We as a partner of Wolters Kluwer TeamMate Audit Solutions part of the TeamMateEMEAForum2023, had the opportunity to meet and mingle with many of our customers from all over Europe and have the great opportunity to learn from industry thought leaders...

read more
Cerrix: launces new audit management module

Cerrix: launces new audit management module

ONZE PARTNER CERRIX AANWEZIG TIJDENS HET IIA EVENT IN BRUSSEL: Afgelopen week was CERRIX in Brussel aanwezig als partner van de IIA-conferentie. Het CERRIX-team presenteerde daar haar nieuwe Audit-module. Hiermee is een langgekoesterde droom van geïntegreerd werken...

read more
Job – SAP security and compliance specialist

Job – SAP security and compliance specialist

We are currently looking for new team members for the following position. English version SAP security & compliance specialist - The Netherlands   Would you like to help customers in implementing state-of-the-art SAP security & compliance (SSC) and...

read more

Hur kan vi hjälpa dig?

 

Hör gärna av dig om du är intresserad.