Gartner top -10 strategische technologietrends voor 2019

Written by Ronald Teuthof

January 16, 2020

Elk jaar publiceert Gartner een top 10 van technologieën met de grootste strategische potentie voor de komende jaren. Voor 2019 staan de thema’s intelligent, digital en mesh centraal.

Hoewel in science fiction AI-robots vaak worden afgeschilderd als de slechteriken, gebruiken sommige technische reuzen ze nu al voor beveiliging. Bedrijven zoals Microsoft en Uber gebruiken Knightscope K5-robots om parkeerterreinen en grote buitenterreinen te patrouilleren om criminaliteit te voorspellen en te voorkomen. De robots kunnen kentekens lezen, verdachte activiteiten melden en gegevens verzamelen om aan hun eigenaars te rapporteren. Deze door AI aangedreven robots zijn slechts één voorbeeld van “autonome dingen”, een van de Gartner Top 10-technologieën voor 2019 met potentieel om aanzienlijke verstoringen te veroorzaken en kansen te bieden voor de komende vijf jaar. 

De toekomst zal worden gekenmerkt door slimme apparaten die steeds duidelijkere digitale diensten leveren.

We noemen dit het intelligente digitale netwerk.

David Cearley , Gartner Distinguished Vice President Analyst, tijdens Gartner 2018 Symposium / ITxpo in Orlando, Florida

  • Intelligent: hoe AI zich in vrijwel elke bestaande technologie bevindt en geheel nieuwe categorieën maakt.
  • Digitaal: een mix van digitale en fysieke werelden om een meeslepende wereld te creëren.
  • Mesh: gebruik maken van verbindingen tussen groeiende groepen mensen, bedrijven, apparaten, inhoud en services.

“Trends onder elk van deze drie thema’s zijn een belangrijk ingrediënt bij het stimuleren van een continu innovatieproces als onderdeel van de continue volgende strategie”, aldus Cearley. De Gartner-trends in de top 10 van strategische technologie wijzen op veranderende of nog niet algemeen erkende trends die de industrie tot 2023 zullen beïnvloeden en transformeren. 

Intelligent

Alles wordt steeds slimmer. We zeggen het vaker, maar volgens Gartner gaan we de komende jaren echt grote stappen zetten. Ter illustratie: een digitale stethoscoop is in staat om de hartslag van een patiënt op te nemen en op te slaan. De stethoscoop van morgen verzamelt massa’s data van allerlei patiënten en ondersteunt artsen real-time met diagnosticeren. Die intelligentieslag gaan we op allerlei vlakken terugzien, van huishoudelijke apparatuur tot industriële machines.  

Trend nummer 1: autonome dingen

Of het nu gaat om auto’s , robots of landbouw, autonome dingen gebruiken AI om taken uit te voeren die traditioneel door mensen worden gedaan. De verfijning van de intelligentie varieert, maar alle autonome dingen gebruiken AI om op een meer natuurlijke manier met hun omgeving te communiceren.  Autonome dingen bestaan in vijf soorten: robotics, voertuigen, drones, huishoudelijke apparaten en middelen (agents). Die vijf typen bezetten vier omgevingen: zee, land, lucht en digitaal. Ze werken allemaal met verschillende niveaus van bekwaamheid, coördinatie en intelligentie. Ze kunnen bijvoorbeeld een drone met menselijke assistentie in de lucht verbinden aan een landbouwrobot die volledig autonoom in een veld werkt. Dit geeft een breed beeld van mogelijke toepassingen en vrijwel elke toepassing, service en IoT-object bevat een of andere vorm van AI om processen of menselijke acties te automatiseren of te verbeteren. Autonome dingen zoals ‘drone-zwermen’ zullen de toekomst van AI-systemen in toenemende mate stimuleren. Onderzoek de mogelijkheden van AI-gestuurde autonome mogelijkheden in elk fysiek object in uw organisatie of klantenomgeving, maar houd er rekening mee dat deze apparaten het best kunnen worden gebruikt voor nader gedefinieerde doeleinden. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden als een menselijk brein voor besluitvorming, intelligentie of universeel leren.

Trend nr. 2: augmented analytics

Data scientists hebben nu steeds meer gegevens om te bewerken, te analyseren en te groeperen – en daaruit conclusies te trekken. Gezien de hoeveelheid gegevens wordt het onderzoeken van alle mogelijkheden onmogelijk. Dit betekent dat bedrijven cruciale inzichten kunnen missen van hypothesen die de data scientists niet kunnen onderzoeken. Augmented Analytics vertegenwoordigt een derde belangrijke golf voor data- en analytische mogelijkheden, aangezien data scientists geautomatiseerde algoritmen gebruiken om meer hypothesen te onderzoeken. Data science en machine learning platforms hebben de manier veranderd waarop bedrijven analytisch inzicht genereren.  

Tegen 2020 zal meer dan 40% van de data science-taken worden geautomatiseerd

Augmented Analytics identificeert verborgen patronen terwijl persoonlijke vooroordelen wordt verwijderd. Hoewel bedrijven het risico lopen onbedoeld vooroordelen in de algoritmen op te nemen, zullen augmented analytics en geautomatiseerde inzichten uiteindelijk worden ingebed in bedrijfsapplicaties. In 2020 zal het aantal citizen data scientists vijf keer sneller groeien dan professionele data wetenschappers. Een citizen data scientist is een medewerker uit de business met enige wetenschappelijke achtergrond die data correct analyseert en daarop verder bouwt. Citizen data scientists gebruiken AI-gedreven augmented analytics-tools die de data science-functie automatiseren en automatisch datasets identificeren, hypothesen ontwikkelen en patronen in de data identificeren. Bedrijven zullen de citizen data scientists zien als een manier om de mogelijkheden van datawetenschappen in te zetten en te schalen. Gartner voorspelt dat tegen 2020 meer dan 40% van de data science-taken geautomatiseerd zullen zijn, resulterend in een hogere productiviteit en een breder gebruik door citizen data scientists. Tussen citizen data scientists en augmented analytics zullen gegevensinzichten breder beschikbaar zijn in het hele bedrijf, inclusief analisten, beleidsmakers en operationele medewerkers.  

Trend 3: AI-gestuurde ontwikkeling

AI-gestuurde ontwikkeling kijkt naar tools, technologieën en best practices om AI in te sluiten in applicaties en AI te gebruiken om AI-gevoede tools voor het ontwikkelingsproces te maken. Deze trend evolueert langs drie dimensies:

  • De tools voor het bouwen van AI-gevoede oplossingen breiden zich uit van tools gericht op data scientists (AI-infrastructuur, AI-frameworks en AI-platforms) naar tools gericht op de professionele ontwikkelaarsgemeenschap (AI-platforms, AI-services). Met deze hulpmiddelen kan de professionele ontwikkelaar door AI aangedreven mogelijkheden en modellen inbrengen in een applicatie zonder betrokkenheid van een professionele gegevenswetenschapper.
  • De tools die worden gebruikt voor het bouwen van AI-gevoede oplossingen worden bekrachtigd met door AI gestuurde functies die professionele ontwikkelaars helpen en taken automatiseren die verband houden met de ontwikkeling van AI-enhanced oplossingen. Augmented analytics, automated testing, automated code generation en automated solution development zullen het ontwikkelingsproces versnellen en een breder scala aan gebruikers in staat stellen om applicaties te ontwikkelen.
  • AI-ingeschakelde tools evolueren van het assisteren en automatiseren van functies gerelateerd aan applicatie-ontwikkeling (AD) naar uitbreiding met domeinexpertise en automatisering van activiteiten op een hoger AD-procesniveau (van algemene ontwikkeling tot bedrijfsoplossingsontwerp).

De markt verschuift van een focus op datawetenschappers die samenwerken met ontwikkelaars tot ontwikkelaars die onafhankelijk opereren met behulp van vooraf gedefinieerde modellen die worden geleverd als een service. Hierdoor kunnen meer ontwikkelaars gebruikmaken van de services en wordt de efficiëntie verhoogd. Deze trends leiden ook tot meer mainstream gebruik van virtuele softwareontwikkelaars en businessmensen met weinig IT-kennis die zelf software-applicaties ontwikkelen (citizen application developers).  

Digital

In de komende jaren vervagen de lijnen tussen de digitale en de fysieke wereld steeds verder. De digitale wereld biedt een steeds gedetailleerdere weergave van de fysieke wereld en wordt er daarnaast een steeds tastbaarder onderdeel van. Goed nieuws, want voor vooruitstrevende bedrijven creëert dit massa’s mogelijkheden.  

Trend nr. 4: Digitale tweeling

Een digitale tweeling is een digitale weergave die een echt object, proces of systeem weerspiegelt. Digitale tweelingen kunnen ook worden gekoppeld om een tweeling van grotere systemen te maken, zoals een energiecentrale of stad. Het idee van een digitale tweeling is niet nieuw. Het gaat terug op computerondersteunde ontwerprepresentaties van dingen of online profielen van klanten, maar de digitale tweelingen van vandaag verschillen op vier manieren:

  • De robuustheid van de modellen, met een focus op hoe ze specifieke bedrijfsresultaten ondersteunen
  • De link naar de echte wereld, mogelijk in realtime voor monitoring en controle
  • De toepassing van geavanceerde big data-analyse en AI om nieuwe zakelijke kansen te genereren
  • Het vermogen om met hen te communiceren en “what if” -scenario’s te evalueren

De focus van vandaag ligt op digitale tweelingen in het IoT, die de besluitvorming van ondernemingen zouden kunnen verbeteren door informatie te verstrekken over onderhoud en betrouwbaarheid, inzicht in hoe een product effectiever zou kunnen presteren, gegevens over nieuwe producten en verhoogde efficiëntie. Een digitale tweeling van een organisatie is in opkomst om modellen van een organisatieproces te maken om real-time monitoring mogelijk te maken en verbeterde procesefficiënties aan te sturen. 

Trend nr. 5: Empowered edge

Edge computing is een topologie waarbij informatieverwerking en contentverzameling en -levering dichter bij de informatiebron worden geplaatst, vanuit de gedachte dat lokale verwerking van informatie minder wachttijd met zich meebrengt. Op dit moment is een groot deel van de focus van deze technologie een gevolg van de noodzaak voor IoT-systemen om onderbroken of gedistribueerde capaciteiten in de embedded IoT-wereld te leveren. Dit type topologie richt zich op uitdagingen, uiteenlopend van hoge WAN-kosten en onaanvaardbare wachttijden. Verder zal het de specifieke kenmerken van digitale bedrijfs- en IT-oplossingen mogelijk maken.  

Technologie en denken zullen verschuiven naar een punt waar de ervaring mensen met honderden edge-apparaten verbindt

In 2028 verwacht Gartner een gestage toename van de inbedding van sensor-, opslag-, reken- en geavanceerde AI-mogelijkheden in randapparatuur. In het algemeen zal intelligentie worden geïntegreerd in verschillende eindapparatuur, van industriële apparaten tot schermen, smartphones en auto-generatoren.  

Trend nr. 6: Immersive technologies

In 2028 zullen conversatieplatforms, die de manier waarop gebruikers omgaan met de wereld, en technologieën zoals augmented reality (AR), mixed reality (MR) en virtual reality (VR), die de manier waarop gebruikers de wereld waarnemen veranderen, leiden tot een nieuwe meeslepende ervaring. AR, MR en VR tonen potentieel voor verhoogde productiviteit, waarbij de volgende generatie van VR in staat is om vormen te detecteren en de positie van een gebruiker te volgen en MR mensen in staat stelt hun wereld te bekijken en ermee te communiceren. Tegen 2022 zal 70% van de ondernemingen experimenteren met ‘immersive’ technologieën voor gebruik door consumenten en bedrijven en zal 25% worden ingezet voor productie. De toekomst van conversationele platforms, die variëren van virtuele persoonlijke assistenten tot chatbots, zal uitgebreide sensorische kanalen bevatten die het platform in staat stellen om emoties te detecteren op basis van gezichtsuitdrukkingen en ze zullen spraakzamer worden in interacties. Uiteindelijk zullen de technologie en denkwijze verschuiven naar een punt waar de ervaring mensen zal verbinden met honderden randapparaten, van computers tot auto’s.  

Mesh

Mesh-netwerken zijn de dynamische verbindingen tussen mensen, processen, objecten en diensten die intelligente digitale ecosystemen ondersteunen. Nu mesh-netwerken steeds meer evolueren, verandert de gebruikservaring fundamenteel en veranderen de ondersteunende technologie, platformen en beveiligingsarchitectuur mee. 

Trend nr. 7: Blockchain

Blockchain wordt ook wel het grootboek van het internet genoemd. Het is een technologie die het mogelijk maakt om zaken te doen zonder tussenkomst van een derde partij, zoals een bank of notaris. Iedereen die deelneemt aan een keten binnen blockchain heeft een kopie van het grootboek op zijn computer staan. Vindt er een transactie plaats, zoals een betaling met bitcoins of de overdracht van vastgoed? Dan controleren en registreren alle computers de transactie, waardoor frauderen in theorie niet mogelijk is. Blockchain kan mogelijk de kosten verlagen, de betalingstijden voor transacties verminderen en de cashflow verbeteren. De technologie heeft ook plaats gemaakt voor een groot aantal blockchain-geïnspireerde oplossingen die gebruikmaken van enkele voordelen en delen van blockchain. Pure blockchain-modellen zijn onvolwassen en kunnen moeilijk op te schalen zijn. Bedrijven zouden echter moeten beginnen met het evalueren van de technologie, omdat blockchain in 2030 een bedrijfswaarde van $ 3,1T zal genereren. Door blockchain geïnspireerde benaderingen die niet alle principes van blockchain implementeren, leveren een waarde op korte termijn op, maar bieden niet de beloofde sterk gedistribueerde gedecentraliseerde consensusmodellen van een pure blockchain.  

Trend nr. 8: Smart spaces

Een ‘smart space’ is een fysieke of digitale omgeving waarin systemen voor mens en technologie samenwerken in steeds opener, verbonden, gecoördineerde en intelligente ecosystemen. Omdat technologie een meer geïntegreerd onderdeel van het dagelijks leven wordt, zullen smart spaces een periode van versnelde levering ingaan. Verder zetten andere trends zoals AI-gedreven technologie, edge computing, blockchain en digitale tweelingen zich in deze trend, omdat individuele oplossingen smart spaces worden. Smart spaces evolueren alleen vijf belangrijke dimensies: openheid, verbondenheid, coördinatie, intelligentie en reikwijdte. In essentie ontwikkelen zich smart spaces doordat afzonderlijke technologieën uit silo’s voortkomen om samen te werken om een samenwerkings- en interactieomgeving te creëren. Het meest uitgebreide voorbeeld van smart spaces zijn slimme steden, waar gebieden die zakelijke, residentiële en industriële gemeenschappen combineren, worden ontworpen met behulp van intelligente stedelijke ecosysteemkaders, waarbij alle sectoren een link leggen naar sociale en gemeenschapssamenwerking. 

Trend nr. 9: digitale ethiek en privacy

Consumenten hebben een groeiend besef van de waarde van hun persoonlijke informatie en ze maken zich steeds meer zorgen over hoe deze informatie wordt gebruikt door publieke en private entiteiten. Bedrijven die niet opletten lopen het risico hun consumenten te verliezen. Gesprekken over privacy moeten gebaseerd zijn op ethiek en vertrouwen. Het gesprek zou moeten veranderen van “zijn we compliant?” naar “doen we het goed?” Overheden leggen steeds vaker voorschriften op waaraan bedrijven zich moeten houden en consumenten bewaken of verwijderen zorgvuldig hun persoonlijke informatie. Om te kunnen slagen moeten bedrijven het vertrouwen van de klant winnen en behouden. Tevens moeten ze intrinsieke waarden volgen om ervoor te zorgen dat de klant hen als betrouwbaar beschouwt.  

Trend nr. 10: Quantum computing

Quantum computing is een soort niet-klassieke computing dat gebaseerd is op de kwantumtoestand van subatomaire deeltjes die informatie vertegenwoordigen als elementen die worden aangeduid als quantumbits of ‘qubits’. Quantum-computers zijn een exponentieel schaalbaar en zeer parallel rekenmodel. Een manier om het verschil tussen traditionele en kwantumcomputers voor te stellen, is door een gigantische bibliotheek met boeken voor te stellen. Terwijl een klassieke computer elk boek in een bibliotheek lineair zou lezen, zou een kwantumcomputer alle boeken tegelijkertijd lezen. Quantum-computers kunnen in theorie miljoenen berekeningen tegelijk verwerken. Quantum computing in de vorm van een commercieel beschikbare, betaalbare en betrouwbare service zou sommige industrieën aanmerkelijk kunnen veranderen. Real-world toepassingen variëren van gepersonaliseerde geneeskunde tot optimalisatie van patroonherkenning. Deze technologie bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase, wat betekent dat het een goede tijd is voor bedrijven om hun inzicht in potentiële toepassingen te vergroten en rekening te houden met eventuele beveiligingsimplicaties. Afgezien van een selecte groep bedrijven waar specifieke kwantumalgoritmen een groot voordeel zouden opleveren, zouden de meeste ondernemingen tot 2022 in de verkenningsfase kunnen blijven en later de technologie kunnen gaan gebruiken.

Bron: Gartner